Adhesie

Adhesie wordt gebruikt om de mogelijkheid te meten om onder bepaalde omstandigheden aan een bepaalde ondergrond te hechten.

De eenheid is kracht per vierkante centimeter (cm²). Deze kracht wordt meestal gemeten door te onderzoeken welke kracht nodig is om een stuk tape te verwijderen van een metalen ondergrond, de kracht moet uitgeoefend worden in een hoek van 180°.

Om de hechtingskwaliteiten te bekijken, is adhesie één van de gemeten factoren.

Andere zijn:

  • Gevoel: Hoewel dit meestal een misleidende test is kan men de mate van kleefkracht meten door met één van de vingers aan de tape te voelen.
  • Hechtkracht: Dit weerspiegelt het vermogen van een tape om niet te verschuiven gedurende een bepaalde periode, onder een bepaalde hoeveelheid druk. Door een kleine hoeveelheid tape aan een bepaalde ondergrond te bevestigen en vervolgens een gewicht aan het vrije uiteinde van de tape te hangen, kan men aan de hand van de verschuiving van de tape de hechtingskracht meten.
  • Peelkracht: Dit is de kracht nodig om een stuk tape in een specifieke hoek en met een specifieke snelheid van een ondergrond te trekken. Meestal uitgedrukt in kg/625mm², en gemeten onder specifieke standaardomstandigheden. 
  • Shear Adhesion: Dit is de cohesiekracht van een bonding tape wanneer er een kracht wordt uitgeoefend in een hoek van 0°.