Woordenlijst

Acryl kleeflaag

Een drukgevoelige kleefstof die wordt gevormd door polymerisatie van acrylether monomeren. Deze kleefstoffen zijn helder en hebben goede eigenschappen voor wat betreft veroudering en weerbestendigheid.

Adhesie

Adhesie wordt gebruikt om de mogelijkheid te meten om onder bepaalde omstandigheden aan een bepaalde ondergrond te hechten.

Klik hier voor meer info.

Afdichtende coating

De speciale behandeling die doorgaans op de achterzijde van de tape wordt toegepast die de tape de volgende voordelen oplevert: Regelt de kracht die nodig is voor het afwikkelen van een rol of tape, verhoogt de bestendigheid tegen vocht en oplosmiddelen en biedt eigenschappen zoals glans, gladheid en kleur.

Afschuifkracht

De bestendigheid tegen het afschuiven van de tape of van het van elkaar gescheiden worden van de tape en de kleeflaag bij uitoefening van een belasting op het oppervlak van de tape.

Afwikkelen

Het afrollen/afwikkelen van tapes wordt beïnvloed door de kleefkracht van de tape aan de drager.

Coating

Het aanbrengen van viscosematerialen op verschillende soorten ondergronden en dragers door middel van coaten met een tegenrol, luchtafstrijker, afstrijkwals en afstrijkmessen. Door deze materialen op ruwe dragers aan te brengen, worden de tapes drukgevoelig gemaakt.

Cohesiekracht

De interne kracht van de kleeflaag en de bestendigheid tegen door externe belastingen veroorzaakte spanning.

Doorslagspanning

Dit is de maximale elektrische spanning waartegen een materiaal bestand is zonder te scheuren. Deze wordt meestal aangegeven in volt per millimeter dikte en is ook bekend als elektrische kracht.

Drager

Flexibele ondersteunende folie, textiel of papier of ander materiaal voor een enkel gecoate tape waarop een drukgevoelige kleeflaag wordt aangebracht. De drager is een functioneel onderdeel van de tape.

Dubbelzijdige tape

Een tape met coatings aan beide zijden van de drager met schutlaag.

Flexibiliteit

Het vermogen van een tape voor vrije buiging of rekking tijdens het aanbrengen. Dit is vooral belangrijk voor toepassingen bij lage temperaturen.

Hechting

Een stof of middel dat twee of meer objecten of onderdelen aan elkaar verbindt. Doorgaans worden hier thermoplastische tapes mee bedoeld.

Hechtkracht

De hoeveelheid kleefkracht tussen gehechte oppervlakken gemeten als de spanning die nodig is om een materiaallaag van de basis waarop deze is gehecht te scheiden. 

De bestendigheid tegen afschuiven onder belasting. Dit wordt gemeten door een standaardvlakke tape op een verticaal testpaneel aan te brengen en een standaardgewicht aan het vrije uiteinde van de tape te bevestigen.

Isolatiebestendigheid

Het vermogen om weerstand te bieden tegen elektrische stromen langs het oppervlak onder bepaalde omstandigheden.

Kleefkracht

Kleefkracht wordt uitgedrukt in eenheden voor het meten van het vermogen om onder specifieke omstandigheden van aanbrengen en verwijderen aan een ondergrond te hechten. De eenheid is kracht per oppervlak en kan Engels of metrisch zijn. De meetmethode is gewoonlijk de kracht die nodig is om een stuk tape van een gepolijst stalen oppervlak te verwijderen door de tape in een hoek van 180 graden met een snelheid van 300 mm/min af te trekken.

Krimping

De afname van de afmetingen van de tape die kan worden veroorzaakt door warmte of andere omgevingsomstandigheden.

Las

Het punt waarop twee aparte tapelengtes aan elkaar worden verbonden.

Lijm

Er zijn hoofdzakelijk 3 soorten lijmen, de keuze hiervan hangt af van de toepassing en de ondergrond: 

• Rubber
• Acryl
• Silicone

Voor meer info druk hier.

Oxidatie

Reactie van zuurstof met een willekeurige stof. Oxidatie van drukgevoelige kleefstoffen maakt deze eerst zachter en daarna worden ze hard en verliezen ze hun kleefkracht.

Scheursterkte

(Scheurvastheid) Bestendigheid tegen scheuren. Scheurvastheid verwijst naar het verder gaan van een scheur door de rand te snijden of te kerven. Scheuring in dwars- en machinerichting is de gemeten bestendigheid, waarbij de scheurlijn in de dwars- en lengterichting van de tape loopt. Randscheursterkte of beginscheursterkte is de kracht die nodig is om een scheur bij een onbeschadigde, schone, niet ingekeepte rand te beginnen.

Siliconenrubber

Een polymeer met rubberachtige eigenschappen op basis van organische siliconenverbindingen dat bestand is tegen kwaliteitsvermindering bij zeer hoge temperaturen en bij lage temperaturen goed soepel blijft.

Stabilisator

Een chemische stof die wordt toegevoegd ter verlenging van de levensduur van een materiaal.

Stootkracht

De belastingscapaciteit van een tape bij breuk onder belasting met hoge snelheid. Het verschil met trekkracht is dat deze wordt gemeten bij een tragere snelheid onder een gelijkmatige belasting in een hoek van 180 graden.

Thermische duurzaamheid

De tijd gedurende welke een tape het uithoudt bij een verhoogde temperatuur tot de tape niet meer aan de specificaties voldoet en meestal onbruikbaar wordt.

Transfer tape

Een dubbelzijdige tape bestaande uit een folie of kleeflaag zonder drager, maar met een schutlaag of bekleding.

Trekkracht

De maximale trekkracht in de lengterichting die een materiaal van standaardafmetingen kan weerstaan bij het breekpunt. Bij drukgevoelige tapes of andere dunne producten is de eenheid kracht per breedte (pounds per inch/gram per 25 mm). Vaak wordt gebruikgemaakt van kracht per doorsnede (pounds per square inch of Newton per vierkante millimeter). 

  • Droge trekkracht: De sterkte van papieren tape na een bepaalde periode van blootstelling aan een specifieke vochtigheid. 
  • Natte trekkracht: Sterkte van papier die de prestaties van de tape meet bij blootstelling aan vocht. 
  • Trekkracht in de lengterichting: Parallel aan de lengte van de tape gemeten. 
  • Trekkracht in de dwarsrichting: Gemeten bij hoeken die loodrecht op de lengterichting van de tape staan.

Uitrekking

Uitrekking is de hoeveelheid rek onder belasting, meestal uitgedrukt in een percentage van de oorspronkelijke lengte.

Waterabsorptie

De meting van de hoeveelheid water die een tape onder bepaalde omstandigheden opneemt en vasthoudt.

Waterdampdoorlaatbaarheid

Het gewicht van waterdamp die in een vastgestelde tijd door een vastgesteld stuk tape heendringt bij een bepaalde temperatuur en vochtigheid.

Weefsel

Dit is een synoniem voor drager of ondergrond.