Ogólne warunki

Ta strona internetowa jest własnością Option Tape Specialties

Adres siedziby:

Frankrijkstraat 8
9140 Temse
Tel.: 0032 3 710 19 19
Fax: 0032 3 711 34 64
Email: info@optiontapespecialties.com

Uzyskując dostęp do strony internetowej i korzystając z niej, wyraźnie zgadzasz się z poniższymi warunkami i zobowiązujesz się do ich przestrzegania

Własność intelektualna

Treść tej witryny, w tym koncepcja, układ, struktura, kody źródłowe, oprogramowanie, obrazy, fotografie, animacje, logo, znaki towarowe, rysunki, informacje, nazwy produktów i firm, utwory audiowizualne , teksty, dane, muzyka itp. są chronione prawami intelektualnymi i należą wyłącznie do Option Tape Specialties lub uprawnionych osób trzecich i są chronione różnymi prawami własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, znakiem towarowym, prawem sui generis producenta bazy danych, itp., które uznajesz i akceptujesz. Uzyskując dostęp, korzystając z tej witryny lub przeglądając ją, nie uzyskujesz do niej żadnego prawa.

Całkowite lub częściowe powielanie, dystrybucja, sprzedaż, publikacja, modyfikacja i / lub wykorzystanie w jakiejkolwiek innej formie, w jakikolwiek inny sposób, tej strony internetowej i jej zawartości jest surowo zabronione. Przechowywanie jakichkolwiek informacji i / lub części tej witryny w (elektronicznej) bazie danych lub w jakikolwiek inny sposób jest zabronione, z wyjątkiem automatycznego buforowania informacji przez przeglądarkę.