Prywatność

Option Tape Specialties przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Aby uzyskać dalsze informacje, pytania lub komentarze dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem info@optiontapespecialties.com

Cele przetwarzania

Option Tape Specialties gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów w celu zarządzania klientami i zamówieniami (administracja klientami, śledzenie zamówień / dostaw, fakturowanie, monitorowanie wypłacalności, profilowanie i wysyłanie reklam marketingowych i spersonalizowanych).

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6.1
(a) przyzwolenia,
(b) wymagane do realizacji umowy,
(f) wymagane dla ochrony prawnie uzasadnionego interesu w biznesie

Ogólnej Ustawy o Ochronie Danych.

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6.1 a) przyzwolenia, Klient zawsze ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.

Transfer na osoby trzecie

Jeśli będzie to wymagane do osiągnięcia wyznaczonych celów, dane osobowe klientów będą udostępniane innym firmom (w grupie Option Tape Specialties) w Europejskim Obszarze Gospodarczym, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z Option Tape Specialties lub z każdym innym partnerem Option Tape Specialties.

Option Tape Specialties gwarantuje tym odbiorcom podjęcie niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania

Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi klientów będą przechowywane przez czas niezbędny do spełnienia wymogów prawnych (m.in. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych).

Prawo do wglądu, poprawiania, usuwania, ograniczenia, sprzeciwu i możliwości przenoszenia danych osobowych

Klient w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ), w tym profilowanie na podstawie tych przepisów.
Ponadto klient jest uprawniony do otrzymania kopii (w ustrukturyzowanej, standardowej i nadającej się do odczytu maszynowego formie) swoich danych osobowych oraz do przekazania tych danych innej firmie.

W celu skorzystania z powyższych praw Klient proszony jest o przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@optiontapespecialties.com.

Marketing bezpośredni

Klient ma prawo do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

Skarga

Klient ma prawo złożyć skargę do Belgijskiej Komisji Ochrony Prywatności (35 Rue de la Presse, 1000 Brussels – commission@privacycommission.be).

Stosowanie plików „cookies”

Podczas wizyty w serwisie na dysku twardym komputera mogą być instalowane pliki cookies, aby witryna była bardziej responsywna na potrzeby powracających gości. Te mini pliki lub pliki cookies nie są używane do monitorowania zachowania w Internecie osób odwiedzających inne witryny. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia blokowanie używania plików cookie, otrzymywanie ostrzeżenia, gdy plik cookies jest instalowany lub usuwanie plików cookie z dysku twardego. W tym celu możesz skorzystać z funkcji pomocy swojej przeglądarki internetowej.