Warunki sprzedaży

Cena

Nasze ceny są niezobowiązujące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ze względu na ciągłe ulepszenia i udoskonalenia naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków i informacji w naszych katalogach i cennikach bez wcześniejszego powiadomienia. Nasze towary są fakturowane ex works, opłaty dostawy, podatki nie są wliczone.

Warunki

Terminy dostaw są jedynie wskazówką i nie są zobowiązujące.

Reklamacje

Reklamacje należy składać pisemnie w ciągu 8 dni od otrzymania towaru. Zwroty są akceptowane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z nami.

Zapłata

Nasze dostawy i usługi, a także wszystkie powiązane podatki, o ile nie określono inaczej i na piśmie, muszą być zapłacone do siedziby naszej firmy gotówką, netto i bez rabatu. Odszkodowanie za każdą zaległą płatność wynosi, zgodnie z prawem i bez powiadomienia o zwłoce, 10% całkowitej kwoty do zapłaty, przy minimum 25 EUR, a także odsetki równe 7 punktom zaokrąglonych do najbliższej połowy lub całego procenta . Niniejsza klauzula podwyższenia, uzgodniona przez strony zgodnie z art. 1152 i 1226 Kodeksu Cywilnego, nie wyłączają możliwości zastosowania art. 1244 tego samego Kodeksu Cywilnego.

Zastrzeżenie własności

Niezależnie od art. 1583 Kodeksu Cywilnego i na mocy wyraźnego porozumienia stron, własność sprzedanego towaru przechodzi na kupującego dopiero po uiszczeniu pełnej ceny.

Spory

Wszelkie spory między stronami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w naszej siedzibie.